Quản trị nội dung website

Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp rất bận rộn với công việc kinh doanh - cho nên không có thời gian để cập nhật dữ liệu cho website của mình.

Vì thế DPS đã triển khai dịch vụ cập nhật dữ liệu để giúp cho quý Doanh nghiệp tập trung toàn tâm toàn lực vào công việc kinh doanh. Với mức chi phí hợp lý và bạn không phải mất nhiều thời gian cho công việc cập nhật dữ liệu hàng ngày.

NỘI DUNG CẬP NHẬT

        » Biên tập, chỉnh sửa, đăng tải thông tin
        » Cập nhật tin tức
        » Thiết kế, gởi email chăm sóc đến khách hàng
        » Các thông tin đăng tải lên website (dữ liệu do khách hàng cung cấp)

HÌNH THỨC CẬP NHẬT

        » Giữ nguyên nội dung được cung cấp. Không chịu trách nhiệm biên tập lại nội dung, câu chữ.
        » Chỉnh sửa font chữ.
        » Tối ưu hóa hình ảnh sao cho không ảnh hưởng tới tốc độ truy cập website: chỉnh kích thước, độ sáng của hình ảnh.
        » Đảm bảo mức độ kỹ thuật, mỹ thuật và bảo mật.
        » Thời gian cập nhật               

• Thông tin được cập nhật hàng ngày trước 09h. Các thông tin được cập nhật trong ngày tiếp theo trước 20h. Các tin trong nước được đăng tải chậm hơn nguồn tối đa là 06 tiếng và 12 tiếng với tin cập nhật trên thế giới.
• Cam kết đăng tải nội dung thông tin do bên A yêu cầu sau 02 tiếng được tính từ khi bên B nhận được thông tin bằng văn bản hoặc email từ bên A.
      
 CHI PHÍ

     » Chi phí theo dữ liệu
     » Cập nhật nội dung dữ liệu: 1USD/A4
     » Cập nhật ảnh: 2 USD/1 ảnh
     » Cập nhật tin bài thu thập: 1,5 USD/1 tin bài
     » Cập nhật nội dung theo tháng
     » Chi phí theo gói (chưa bao gồm VAT)

GÓI UPDATE BD: 14 USD/ tháng

    » Cập nhật tối đa 10 ảnh/ tháng (có xử lý ảnh: chỉnh kích thước, độ sáng).
    » Cập nhật nội dung: 2 trang A4/1 tháng/1 lần.          

GÓI UPDATE AD: 29 USD/tháng

     » Cập nhật tối đa 25 ảnh/ tháng (có xử lý ảnh: chỉnh kích thước, độ sáng).
     » Cập nhật tối đa 25 ảnh/ tháng (có xử lý ảnh: chỉnh kích thước, độ sáng).
     » Cập nhật nội dung: 5 trang A4/1 tháng/1 lần.

GÓI UPDATE APD: 57 USD/tháng

    » Cập nhật không giới hạn ảnh (có xử lý ảnh: chỉnh kích thước, độ sáng).
    » Cập nhật nội dung theo yêu cầu: 50 trang A4/1 tháng/1 lần.