Công ty cổ phần Học Thông Minh - Learnsmart

LearnSmart tiền thân là Business Edge – một Dự án hỗ trợ Đào tạo quản lý dành cho các Doanh nghiệp Việt nam, điều hành bởi tổ chức Tài chính quốc tế IFC...

Trụ sở chính: 123 Trương Ðịnh, Phường 7, Quận 3.
Lĩnh vực hoạt động: Đào tạo nghề, tư vấn quản lý kinh doanh.
Dự án thực hiện: Thiết kế website

 

Các khách hàng khác