Phần mềm quản lý nhân sự - Sài Gòn Tương Lai (SFBC)

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI GIỚI SÀI GÒN TƯƠNG LAI

  • Trụ sở chính: L25, đường D2, Phường 25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
  • Quy mô năm 2013:  
  • Lĩnh vực hoạt động: môi giới và tư vấn đầu tư.
  • Dự án thực hiện:

» Giải pháp phần mềm quản lý nhân sựChấm công tính lương 

Các khách hàng khác