Thiết kế website - VP Thẻ Xanh

Chủ đầu tư Công ty Một thành viên Thẻ Xanh (Văn phòng Thẻ Xanh)
Địa chỉ 249 Cộng Hòa, Phường 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Đơn vị triển khai  Công ty TNHH Tin học Đại Phát (DPS)
Dự án triển khai : Thiết kế & Xây dựng website
Link Website www.congtythexanh.com

   Văn Phòng Thẻ Xanh Corporation mong muốn trở thành một công ty hàng đầu về di trú tại Hoa Kỳ, với chiến lược phát triển bền vững, tập trung chủ yếu vào các chuyên môn như: Bảo Lãnh - Quốc Tịch - Thẻ Xanh. Trên cơ sở xây dựng quy trình làm việc chặt chẽ và xuyên suốt giữa văn phòng tại Mỹ và văn phòng tại Việt Nam.

Các khách hàng khác