Phần mềm quản lý nhân sự eHR - Ga IL

Chủ đầu tư

: Công ty TNHH Một thành viên Ga IL

 

Lĩnh vực hoạt động : Tư vấn, thi công, lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Địa chỉ Phòng 19, Tầng 9, Khu phức hợp Cantavil Premier, P. An Phú, Quận 2, Tp. HCM
Đơn vị triển khai  Công ty TNHH Tin học Đại Phát (DPS)
Dự án triển khai : Phần mềm quản lý nhân sự (Bản thuê)Quản lý nguồn nhân lực - Chấm công tính lương
Quy mô triển khai < 50 nhân sự

 

Các khách hàng khác