Thiết kế website và phần mềm Quản lý nhân sự Ngân Hàng An Bình

Trụ sở chính: 170 Hai Bà Trưng, Q. 1
Quy mô năm 2010:  120 chi nhánh
Lĩnh vực hoạt động: Tài chính ngân hàng
Dự án thực hiện:
» Website: http://www.abbank.vn 
» Hệ thống vay vốn trực tuyến.
» Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự: Chấm công tính lương – Quản lý đào tạo – Quản lý tuyển dụng

Website Ngân Hàng
 

Hệ thống vay vốn trực tuyến

Các khách hàng khác