Thiết kế website - Cơ quan đại diện Bộ Văn Hóa

Chủ đầu tư Cục Công Tác Phía Nam - Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch
Địa chỉ 170 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
Đơn vị triển khai  Công ty TNHH Tin học Đại Phát (DPS)
Dự án triển khai : Thiết kế & Xây dựng website
Link Website www.vhttdlkv3.gov.vn

   Cục Công Tác Phía Nam - Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch là cơ quan giúp Bộ trưởng theo dõi, tổng hợp về tình hình hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; được Bộ trưởng phân cấp phối hợp với các cơ quan trực thuộc Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước của ngành trong phạm vi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Ninh Thuận trở vào, gồm: Ninh Thuận, Bình Thuận, các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ, các tỉnh khu vực miền Tây Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là khu vực miền Nam).

Các khách hàng khác