Giải pháp quản lý nhân sự eHR

eHR Software

Phần mềm quản lý Nhân Sự eHR cung cấp một giải pháp quản lý nhân sự toàn diện, bao gồm đầy đủ các tính năng xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty, Tuyển dụng, Đào tạo, Quản lý .... Chi tiết

LỢI ÍCH CỦA EHR

    CHI PHÍ ĐẦU TƯ ÍT

    HIỆU QUẢ CAO

    NÂNG TẦM QUẢN LÝ

 

Quản lý Điều hành trực tuyến - Idoc

IDOC SOFTWARE

Giải pháp Quản lý, điều hành trực tuyến iDoc tận dụng ưu thế của sự phát triển Internet để quản lý, điều hành công việc. Ở bất kỳ nơi đâu bạn cũng có thể cập nhật thông tin... Chi tiết

LỢI ÍCH CỦA IDOC

    DỄ QUẢN LÝ

    TIẾT KIỆM THỜI GIAN

    TIẾT KIỆM NHÂN CÔNG

 

Giải pháp quản lý chợ Vietmarket

VietMarket Software

Phần mềm quản lý chợ VIETMARKET 2012 cung cấp giải pháp tổng thể, hỗ trợ ban quản lý điều hành các hoạt động của chợ. VIETMARKET 2012 không chỉ đơn thuần hỗ trợ .... Chi tiết

LỢI ÍCH CỦA
VIETMARKET
    TIẾT KIỆM THỜI GIAN

    DỄ QUẢN LÝ

    HIỆU QUẢ CAO

 

Hỗ trợ khách hàng

HotLine: 0979 63 66 79

Call center:
(08) 3810 2071

Email: info@dps.com.vn

Khách hàng đã triển khai