Sản phẩm

Chúng tôi khai thác tốt mọi tiềm năng của các công nghệ mới hiện nay để tạo ra các sản phẩm chất lượng tốt nhất...

JeeMarket

Phần mềm Quản lý chợ

Mang đến sự tự động hóa trong công tác quản lý danh sách sạp và tiểu thương,... Giúp Ban quản lý chợ tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý diện rộng.

Đăng ký dùng thử
Tìm hiểu thêm
liên hệ

JeeKid

Ngôi trường thông minh

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà trường. Đẩy mạnh hoạt động trao đổi thông tin giữa giáo viên và phụ huynh. Giúp phụ huynh an tâm về chất lượng giáo dục của nhà trường.

Đăng ký dùng thử
Tìm hiểu thêm
liên hệ

JeeDoc

Quản lý điều hành trực tuyến

Kênh giao tiếp nội bộ tối ưu dành cho mọi cơ quan tổ chức. Cập nhật và truyền tải nhanh chóng những thông điệp quan trọng cho từng nhân viên trong Doanh nghiệp.

Đăng ký dùng thử
Tìm hiểu thêm
liên hệ

JeeCRMS

Phần mềm quản lý phản ánh, góp ý và chỉ đạo điều hành

Đây là kênh tương tác nhanh giữa người dân và chính quyền. Nắm bắt và xử lý nhanh chóng trước các vấn nạn về xã hội, an toàn giao thông, môi trường,…

Đăng ký dùng thử
Tìm hiểu thêm
liên hệ

JeeQA

Phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục

Hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ cho công tác đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường. Giúp nâng cao chất lượng và giảm thiểu chi phí cũng như thời gian thực hiện công việc cho hoạt động kiểm định chất lượng.

Đăng ký dùng thử
Tìm hiểu thêm
liên hệ

JeeCS

Phần mềm Quản lý Cán bộ, Công chức, Viên chức

Hỗ trợ quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức an toàn và hạn chế sai sót trong quá trình đánh giá, khen thưởng, tính lương,…

Tìm hiểu thêm
liên hệ

Nói với chúng tôi yêu cầu của bạn!

Khách hàng

Đối tác chiến lược