Lập trình viên React Native (Junior/ Senior)
20/09/2022

Do nhu cầu mở rộng thị trường, DPS đang có nhu cầu tuyển dụng Lập trình viên React Native (Junior/ Senior)

Fullstack Developer (Junior/ Senior)
20/09/2022

Do nhu cầu mở rộng thị trường, DPS đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên Fullstack Developer (Junior/ Senior)

Phân Tích Nghiệp Vụ (Business Analyst)
20/09/2022

Do nhu cầu mở rộng thị trường, DPS đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên Phân Tích Nghiệp Vụ (Business Analyst)

NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI HỆ THỐNG PHẦN MỀM NHÂN SỰ
20/09/2022

Do nhu cầu mở rộng thị trường, DPS đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên triển khai hệ thống phần mềm nhân sự

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH
20/09/2022

Do nhu cầu mở rộng thị trường, DPS đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh.

TUYỂN DỤNG DESIGNER
20/09/2022

Để phục vụ nhu cầu phát triển công ty, DPS cần tuyển nhân sự cho vị trí Thiết kế.

TIÊU ĐIỂM TUYỂN DỤNG

Số lượng: 5

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2022

Số lượng: 5

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2022

Số lượng: 5

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2022

Số lượng: 2

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2022

Số lượng: 10

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2022

Số lượng: 2

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2022